Ogłoszenia

2023-05-28

  1. Dzisiejsza suma parafialna będzie dziękczynieniem za dar Komunii świętej dzieci, które przystąpiły po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przed rokiem.

  2. Nabożeństwa majowe będziemy sprawowali do środy włącznie wg następującego porządku:
    • dzieci – poniedziałek i środa o godz. 17.00
    • dorośli i młodzież – w niedzielę o godz. 15.00 natomiast w dni powszednie o godz. 18.30