Parafia

Fotografia Rada parafialnaParafialna Rada Duszpasterska spotyka się przed ważnymi wydarzeniami religijnymi, a także dotyczącymi spraw remontowo – budowlanych oraz inwestycyjnych związanych z parafią. Ksiądz proboszcz przedstawia plany i propozycje dotyczące podejmowanych inicjatyw i wydarzeń. Następnie członkowie Rady zabierają głos w danej sprawie przedstawiając swoje spostrzeżenia i ewentualne możliwości pomocy i osobistego zaangażowania.

 

Ilustracja - Caritas parafialnyWykaz osób objętych stałą lub okazjonalną pomocą charytatywna jest aktualizowany podczas spotkań Parafialnego Zespołu Caritas. W ciągu roku pomocą objętych jest kilkanaście osób. Parafialny Zespół Caritas liczy osiem osób.
Stałymi inicjatywami dotyczącymi działalności charytatywnej są: Dzień Dziecka, spotkanie ze św. Mikołajem, Dzień Seniora połączony ze spotkaniem opłatkowym oraz tak zwany „Zając”. Poza tym odbywają się odwiedziny ludzi chorych i starszych szczególnie przy okazji urodzin. Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi osoby potrzebujące otrzymują paczki żywnościowe.

 

 

  • Wspólnota Żywego Różańca - 7 Róż, w tym 2 męskie
  • Liturgiczna Służba Ołtarza - 12 osób
  • Parafialny Zespół Caritas - 8 osób
  • Grupa Modlitwy Ojca Pio
  • Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym