Ogłoszenia

2021-02-28

  1. Obchodzimy Niedzielę Ad Gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy misjonarzy głoszących Ewangelię Chrystusową na misjach. Po Mszach świętych będzie możliwość materialnego wsparcia na rzecz dzieła pomocy misjonarzom.

  2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym będą sprawowane dzisiaj o godz. 15.00.

  3. Półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy odbędzie się w środę po Mszy świętej.