Ogłoszenia

  1. Spotkanie Róż Kobiet oraz Róż Panien odbędzie się dzisiaj o godz. 15.00.

  2. Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną w tradycji Trzech Króli, będziemy obchodzili w środę, 6.stycznia.
    Msze święte będą sprawowane o godz.: 7.30, 10.30, 13.00. Pobłogosławione będą kadzidło i kreda.
    W tym dniu będziemy mogli wspomóc materialnie misjonarzy.

  3. Spotkanie opłatkowe dla seniorów oraz grup duszpasterskich w związku z pandemią w tym roku się nie odbędzie.