Ogłoszenia

  1. Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Słowa Bożego poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego.

  2. Święto Nawrócenia św. Pawła będziemy obchodzili w poniedziałek, 25 stycznia. W tym dniu zakończy się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

  3. Dzień Islamu w Kościele katolickim będziemy obchodzili we wtorek, 26 stycznia.