Parafia

grafika symbol ksiądz ks. Dariusz Żyźniewski
proboszcz parafii
od 10.09.2023.


 

ks. Dariusz Cieniewicz
proboszcz parafii
01.09.2016 – 09.09.2023.