Ogłoszenia

2021-08-22

  1. Witam serdecznie wszystkich Gości przebywających i wypoczywających na terenie naszej parafii oraz osoby, które przyjechały do pracy. Zapraszam do włączenia się w życie duchowe naszej wspólnoty i życzę wszystkim dobrego pobytu.

  2. Ksiądz Arcybiskup Edmund pełni posługę w konfesjonale codziennie od godziny 19.00, a sprawuje Eucharystię i głosi Słowo Boże o godz. 19.30.

  3. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza kalendarz naszej parafii na przyszły rok oraz książki i pamiątki. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc charytatywną.