Ogłoszenia

2021-11-07

  1. Spotkanie Róż Kobiet odbędzie się dzisiaj o godz. 15.00.

  2. Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej będziemy obchodzili we wtorek.

  3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy odbędzie się w środę po wieczornej Mszy świętej i potrwa do godz. 19.30.