Ogłoszenia

Życzenia na święta

Anioł stojący u wejścia do pustego grobu wzywa nas, abyśmy porzucili lęk i przygnębienie, bo Pan rzeczywiście Zmartwychwstał.

Powierzmy swoje życie, wszystkie nasze sprawy, szczególnie trudne i bolesne, Zmartwychwstałemu Chrystusowi.

Pozwólmy Mu przemienić naszą codzienność w prawdziwie napełnioną pokojem i radością!

ks. Dariusz Cieniewicz