Ogłoszenia

2021-09-14 Adoracja Najświętszego Sakramentuwtorek 2021-09-14

7.45 - Adoracja indywidualna

8.00 - Róża p. Małgorzaty Biczyńskiej

9.00 - Róża p. Stanisława Kańskiego

10.00 - Róża p. Doroty Kleina

11.00 - Róża p. Barbary Bolda

12.00 - Róża p. Stanisławy Nimoth

13.00 - Róża p. Cecylii Wejher

14.00 - Róża p. Edmunda Wejher

15.00 - Grupa Modlitwy Ojca Pio

16.00 - Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

17.00 - Zakończenie adoracji