Ogłoszenia

2022-05-01

  1. Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Biblijny, który ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo święte. Tematem tegorocznego Tygodnia są słowa: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”.

  2. Spotkanie dla rodziców dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii świętej odbędzie się dzisiaj po sumie parafialnej.

  3. Spotkanie Róż Kobiet odbędzie się dzisiaj o godz. 14.20.