Ogłoszenia

  1. Spotkanie Róż Panien odbędzie się dzisiaj o godz. 15.00.
  2. Zbiórka na ogrzewanie naszego kościoła odbędzie się dzisiaj po Mszach świętych. Dziękuję za każdą pomoc.
  3. Od jutra do soboty włącznie posługę duszpasterską w naszej parafii będzie pełnił ks. Mariusz Szykuła z zakonu Misjonarzy Krwi Chrystusa. W razie konieczności pomocy w posłudze duszpasterskiej można się również zwracać do księdza dziekana z parafii w Chałupach.