Ogłoszenia

  1. Spotkanie Róż Mężczyzn odbędzie się dzisiaj godz. 1500.
  2. Wyjazd pielgrzymów do sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy nastąpi w poniedziałek o godz. 530 z przystanku autobusowego w Kuźnicy. Posługę duszpasterską w naszej parafii do piątku będzie pełnił kapłan ze zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.
  3. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego będziemy obchodzili w sobotę.