Parafia

Powiedz nam krzyżu"Powiedz nam krzyżu, jak cierpiał Pan,

Powiedz o bólu krwawiących ran,

O sercu, które przeszył miecz win,

Bo za nas umarł Boży Syn."


 

 

Nie zdejmę krzyża"Nie zdejmę krzyża z mego serca...

bo krzyż to klucz do nieba."


 

Dlaczego krzyż"Dlaczego krzyż, uśmiech rana głęboka?

Widzisz to takie proste kiedy się kocha!"