Parafia

  • Wspólnota Żywego Różańca - 7 Róż, w tym 2 męskie
  • Liturgiczna Służba Ołtarza - 12 osób
  • Parafialny Zespół Caritas - 8 osób
  • Grupa Modlitwy Ojca Pio
  • Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym