Parafia

Ilustracja - Caritas parafialnyWykaz osób objętych stałą lub okazjonalną pomocą charytatywna jest aktualizowany podczas spotkań Parafialnego Zespołu Caritas. W ciągu roku pomocą objętych jest kilkanaście osób. Parafialny Zespół Caritas liczy osiem osób.
Stałymi inicjatywami dotyczącymi działalności charytatywnej są: Dzień Dziecka, spotkanie ze św. Mikołajem, Dzień Seniora połączony ze spotkaniem opłatkowym oraz tak zwany „Zając”. Poza tym odbywają się odwiedziny ludzi chorych i starszych szczególnie przy okazji urodzin. Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi osoby potrzebujące otrzymują paczki żywnościowe.