Ogłoszenia

3.01. (poniedziałek) – Msza św. godz. 16.00

ul. Morska (lewa str.) – od numeru 1. do 37.

4.01. (wtorek) – Msza św. godz. 16.00

ul. Morska (prawa strona) – od numeru 4. do 34.

8.01 (sobota) – Msza św. godz. 16.00

ul. Kotwiczna 1 – 9; Żeglarska 1 – 14; Maszopów 3

10.01 (poniedziałek) – Msza św. godz. 16.00

ul. Gen. Hallera od nru 27 – 15A

11.01. (wtorek) – Msza św. godz. 16.00

ul. Gen. Hallera od numeru 13. do 10. oraz ul. Helska: 58, 64, 66.

13.01. (czwartek) – Msza św. godz. 16.00

ul. Ks. Szynalewskiego od numeru 1. do 33.

14.01. (piątek) –  Msza św. godz. 16.00

ul. Helska 36 – 88

15.01. (sobota) –  Msza św. godz. 16.00

ul. Helska od numeru 6 do 32

17.01. (poniedziałek) –  Msza św. godz. 16.00

ul. Helska od numeru 57 do leśniczówki

18.01. (wtorek) –  Msza św. godz. 16.00

ul. Helska nry: 50, 52, 54 oraz Plac Rybaków