Ogłoszenia

2022-01-09

  1. Spotkanie Róż Mężczyzn odbędzie się dzisiaj o godz. 15.00.

  2. Taca z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na inwestycje i remonty w naszej parafii. Serdecznie dziękuję za każde wsparcie.

  3. Od poniedziałku zapraszam mieszkańców poszczególnych ulic na Msze święte w ramach „kolędy” o godz. 16.00. Po każdej Eucharystii odwiedzę osoby, które wyraziły chęć przyjęcia kapłana w domu. Program został podany na tablicy ogłoszeń oraz na internetowej stronie naszej parafii.