Ogłoszenia

  1. Witam serdecznie Gości przebywających i wypoczywających na terenie naszej parafii. Życzę dobrego wypoczynku i zapraszam do włączenia się w życie duchowe naszej wspólnoty parafialnej. W sposób szczególny pragnę powitać ks. abpa Edmunda Piszcza, który tradycyjnie już będzie pełnił posługę duszpasterską w naszej parafii w sierpniu.
  2. Msze św. w okresie wakacyjnym sprawujemy wg następującego porządku: niedziela – godz. 730, 900, 1030, 1930, natomiast w dni powszednie – godz. 700 i 1930.
  3. Nabożeństwa sprawujemy w łączności z wieczorną Eucharystią.