Ogłoszenia

  1. Witam serdecznie Gości przebywających i wypoczywających na terenie naszej parafii. Życzę dobrego wypoczynku i zapraszam do włączenia się w życie duchowe naszej wspólnoty parafialnej.
  2. W lipcu i sierpniu Msze św. będą sprawowane wg następującego porządku: dni powszednie: godz. 700 i 1930 natomiast w niedzielę – godz. 730, 900, 1030, 1930.
  3. Nabożeństwa sprawujemy w łączności z wieczorną Eucharystią.