Ogłoszenia

  1. Obchodzimy dzisiaj niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną przez papieża Franciszka w zeszłym roku, aby z nową mocą podjąć refleksję nad Słowem Bożym oraz zatroszczyć się o Jego szerzenie.

  2. Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się w piątek o godz. 1900, a zakończy indywidualnym błogosławieństwem o godz. 2015.

  3. Katecheza dla kandydatów do sakramentu bierzmowania odbędzie się w sobotę o godz. 1000.