Ogłoszenia

 1. Witam serdecznie Gości przebywających i wypoczywających na terenie naszej parafii. Życzę dobrego wypoczynku i zapraszam do włączenia się w życie duchowe naszej wspólnoty parafialnej. W sposób szczególny pragnę powitać ks. abpa Edmunda Piszcza, który tradycyjnie już będzie pełnił posługę duszpasterską w naszej parafii w sierpniu.
 2. Msze św. w okresie wakacyjnym sprawujemy wg następującego porządku: niedziela – godz. 730, 900, 1030, 1930, natomiast w dni powszednie – godz. 700 i 1930.
 3. Nabożeństwa sprawujemy w łączności z wieczorną Eucharystią.
 4. Spotkanie Róż Kobiet odbędzie się dzisiaj o godz. 1500.
 5. W tym tygodniu obchodzimy następujące święta:
  1. Przemienienie Pańskie – wtorek
  2. Św. Teresy Benedykty od Krzyża – piątek
  3. Św. Wawrzyńca – sobota
 6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy rozpocznie się w piątek po wieczornej Eucharystii i potrwa do godz. 2100.
 7. Spotkanie Róż Mężczyzn odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 1500.
 8. Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na inwestycje i remonty w naszej parafii. Zakończyliśmy instalację monitoringu oraz zabezpieczenia alarmowego w naszym kościele. Koszt wyniósł 13.500 zł.
 9. PZC prowadzi sprzedaż pamiątek związanych z naszą parafią, a także przedmiotów wykonanych przez siostry karmelitanki bose z Suchej Huty. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc potrzebującym, a także na budowę klasztoru.
 10. I zapowiedź przedślubna: Mateusz Wyborski, zam. w Gdyni oraz Lucyna Biczyńska, zam. w Kuźnicy.