Ogłoszenia

2022-01-23

  1. Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Słowa Bożego, która przypomina nam, że „poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię”.

  2. We wtorek, 25. stycznia będziemy obchodzili święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła. W tym dniu zakończy się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

  3. Od wtorku do soboty posługę duszpasterską w naszej parafii będzie pełnił ks. Mariusz Szykuła ze zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.

  4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy rozpocznie się w środę po Mszy świętej i potrwa do godz. 19.30.

  5. Zakończyliśmy w naszej parafii kolędę – wizytę duszpasterską. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyjęli kapłana w swoich domach, a także wzięli udział w Mszach świętych sprawowanych w ramach kolędy. Wyrażam również wdzięczność za złożone ofiary.

  6. Serdecznie dziękuję za ofiary złożone na ogrzewanie naszego kościoła.