Ogłoszenia

2021-02-21 RekolekcjeADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

WIELKI CZWARTEK

1900- 2000 Parafialny Zespół Caritas
2000- 2100 Róża p. Doroty Kleina
2100- 2200 Róża p. Małgorzaty Biczyńskiej

WIELKI PIĄTEK

1900- 2000 Róża p. Barbary Bolda
2000- 2100 Róża p. Edmunda Wejher
2100- 2200 Róża p. Stanisława Kańskiego

WIELKA SOBOTA

900   Róża p. Stanisławy Nimoth
1000 Młodzież
1100 Dzieci
1200 Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
1300 Róża p. Cecylii Wejher
1400 Liturgiczna Służba Ołtarza
1500 Grupa Modlitwy Ojca Pio
1600 Rada Parafialna
1700 Adoracja indywidualna