Ogłoszenia

2021-02-28

 1. Obchodzimy Niedzielę Ad Gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy misjonarzy głoszących Ewangelię Chrystusową na misjach. Po Mszach świętych będzie możliwość materialnego wsparcia na rzecz dzieła pomocy misjonarzom.

 2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym będą sprawowane dzisiaj o godz. 15.00.

 3. Półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy odbędzie się w środę po Mszy świętej.

 4. Święto św. Kazimierza Królewicza będziemy obchodzili w czwartek.

 5. Okazja do spowiedzi świętej w I Piątek miesiąca od godz. 6.30 oraz od godz. 16.20 (W tym czasie będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez APDC.)

 6. Osoby chore odwiedzę z posługą sakramentalną w piątek przed południem.

 7. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej będziemy sprawowali w piątek: dzieci – godz. 16.00 (W związku z pierwszym piątkiem miesiąca będzie udzielona Komunia św.); dorośli i młodzież – godz. 17.30.

 8. Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi będzie sprawowane w sobotę po porannej Mszy świętej.

 9. Katecheza dla kandydatów do sakramentu bierzmowania odbędzie się w sobotę o godz. 10.00 w kościele.

 10. Spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio odbędzie się w sobotę o godz. 15.00.

 11. Poświęcenie książeczek dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. odbędzie się w przyszłą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 13.00.

 12. Po Eucharystii odbędzie się katecheza dla dzieci i ich rodziców.

 13. Spotkanie Róż Kobiet odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 14.20.

 14. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym będą sprawowane w przyszłą niedzielę o godz. 15.00.

 15. Pragnę serdecznie podziękować za ofiary złożone na ogrzewanie naszego kościoła.