Ogłoszenia

  1. Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Słowa Bożego poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego.

  2. Święto Nawrócenia św. Pawła będziemy obchodzili w poniedziałek, 25 stycznia. W tym dniu zakończy się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

  3. Dzień Islamu w Kościele katolickim będziemy obchodzili we wtorek, 26 stycznia.

  4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy odbędzie się w środę po Mszy św. o godz. 17.00 i potrwa 30 minut.

  5. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w Mszach świętych sprawowanych w ramach kolędy. Wyrażam również wdzięczność za złożone ofiary.

  6. Bardzo dziękuję za ofiary złożone na ogrzewanie naszego kościoła.

  7. Zbiórka na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chorwacji odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszach świętych.

  8. Już teraz pragnę zachęcić do udziału w Tygodniu Małżeństwa, który rozpocznie się 7.lutego. Szczegółowy program został podany na tablicy ogłoszeń, a także na internetowej stronie naszej parafii.