Ogłoszenia

 1. Witam serdecznie Gości przebywających i wypoczywających na terenie naszej parafii. Życzę dobrego wypoczynku i zapraszam do włączenia się w życie duchowe naszej wspólnoty parafialnej.
 2. W lipcu i sierpniu Msze św. będą sprawowane wg następującego porządku: dni powszednie: godz. 700 i 1930 natomiast w niedzielę – godz. 730, 900, 1030, 1930.
 3. Nabożeństwa sprawujemy w łączności z wieczorną Eucharystią.
 4. Od środy będziemy gościli w naszej parafii Ks. Abpa Edmunda Piszcza. Ks. Abp będzie pełnił posługę duszpasterską w naszej wspólnocie w sierpniu.
 5. Okazja do spowiedzi św. w pierwszy piątek miesiąca od godz. 630 oraz od godz. 1830 (W tym czasie będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu.)
 6. Osoby chore odwiedzę z posługą sakramentalną w piątek przed południem.
 7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy rozpocznie się w piątek po wieczornej Eucharystii i potrwa do godz. 2100.
 8. Spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio odbędzie się w sobotę o godz. 1500.
 9. Spotkanie Róż Kobiet odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 1500.
 10. PZC prowadzi sprzedaż pamiątek związanych z naszą parafią, a także przedmiotów wykonanych przez siostry karmelitanki bose z Suchej Huty. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc potrzebującym, a także na budowę klasztoru.
 11. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w pielgrzymce do sanktuarium Królowej Polskiego Morza w Swarzewie. W sposób szczególny dziękuję osobom niosącym feretron oraz chorągwie.
 12. Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy zaangażowali się w przyjęcie na terenie naszej parafii pielgrzymów 38. Kaszubskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.
 13. Serdecznie dziękuję organizatorom oraz osobom, które zaangażowały się w Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny.
 14. Bardzo dziękuję za pomoc na środki transportu dla misjonarzy ofiarowane podczas błogosławienia kierowców i pojazdów.