Ogłoszenia

2.01 – sobota – W intencji mieszkańców ul. Morskiej (lewa strona) od nru 1- 17


4.01 – poniedz. – W int. mieszkańców ul. Morskiej (prawa str.) od nru 4 do 34

5.01 – wtorek – W intencji mieszkańców ul. Morskiej (lewa str.) od nru 19 do 34