Ogłoszenia

niedziela – 26.11.2023.
07:30 – ✟ Henryk, Rodzice i Rodzeństwo z obojga stron
10:30 – ✟ Andrzej Rotta

poniedziałek – 27.11.
07:00 – ✟ Stanisław, Monika Konkel

wtorek – 28.11.
07:00 – ✟ Jadwiga, Zygmunt Figura