Ogłoszenia

Niedziela – 14.02.2021.
godz. 7.30 – +Walenty (rocznica)
godz. 10.30 – Dziękczynna Panu Bogu, Matce Najświętszej i św. Antoniemu za łaskę i pomoc w trudnej sprawie.
godz. 13.00 – Za parafian

Poniedziałek – 15.02.
godz. 7.00 – Za dusze w czyśćcu

Wtorek – 16.02.
godz. 7.00 – ++Rodzice: Albin, Urszula, siostra Krystyna