Ogłoszenia

Niedziela – 27.08.2023.
godz. 7.00 – ✟Zbigniew Dettlaff
godz. 9.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże prowadzenie dla rodziny.
godz. 11.00 – ✟Małgorzata Wasilewska (1. roczn.)
godz. 19.30 – ✟✟Jan, Hildegarda Rotta

Poniedziałek – 28.08.
godz. 7.00 – ✟✟Urszula, Albin Prena
godz. 19.30 – ✟✟Leonard, Bolesława, Zygfryd

Wtorek – 29.08.
godz. 7.00 – ✟Irena
godz. 19.30 – ✟✟Matylda, Marian

Środa – 30.08.
godz. 7.00 – ✟✟Urszula, Albin
godz. 19.30 – ✟✟Maria, Jan

Czwartek – 31.08.
godz. 7.00 – ✟Stanisław Kohnke
godz. 19.30 – ✟Magdalena Selin (20 .roczn.)

Piątek – 1.09.
godz. 7.00 – ✟✟Maria, Alojzy, Brygida, Tadeusz
godz. 18.00 – Za dusze w czyśćcu

Sobota – 2.09.
godz. 7.00 – ✟Elżbieta (4 .roczn.)

Niedziela – 3.09.
godz. 7.30 – ✟✟Ks. Józef, Rozalia, Stefan, Bronisława, Ryszard, Walentyna
godz. 10.30 – ✟✟Janina, Józef Mazurek