Ogłoszenia

Niedziela – 9.04.2023.
godz. 6.00 – Za parafian
godz. 10.30 –– ✟✟Zbigniew, Maria, Franciszek, Maria, Alfons, dziadkowie z obojga stron

Poniedziałek – 10.04.
godz. 7.30 – ✟✟Salomea, Paweł
godz. 10.30 – ✟✟Stanisława, Adam, Łukasz, dziadkowie z ob. Stron

Wtorek – 11.04.
godz. 7.00 – ✟Lucyna Malińska (urodz.)

Środa – 12.04.
godz. 18.00 – ✟✟Pelagia, Alojzy

Czwartek – 13.04.
godz. 7.00 – ✟Tadeusz Gojke (roczn.)

Piątek – 14.04.
godz. 7.00 – ✟✟Halina, Robert

Sobota – 15.04.
godz. 7.00 – ✟✟Maria Januszewska, Jan Buławski

Niedziela – 16.04.
godz. 7.30 – ✟✟Walentyna, Ryszard, babcie i dziadk. z obojga stron
godz. 10.30 – Dziękczynna w urodziny Artura