Ogłoszenia

Niedziela – 4.04.2021.
godz. 6.00 – Za parafian
godz. 10.30 – ++Dziadkowie z rodzin: Dettlaff, Zielke, Henryk, Nela
godz. 13.00 – O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety

Poniedziałek – 5.04.
godz. 7.30 – ++Salomea, Paweł
godz. 10.30 – ++Stanisława, dziadkowie z obojga stron
godz. 13.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą dla rodziny Struck

Wtorek – 6.04.
godz. 7.00 – +Tadeusz Rotta

Środa – 7.04.
godz. 18.00 – ++Paweł, Leokadia

Czwartek – 8.04.
godz. 7.00 – +Zofia

Piątek – 9.04.
godz. 7.00 – ++Wiktoria, Szczepan Budzisz
godz. 18.00 – Za dusze w czyśćcu

Sobota – 10.04.
godz. 7.00 – ++Albin, Urszula, Krystyna
godz. 7.30 – +Lucyna Malińska (miesiąc)

Niedziela – 11.04.
godz. 7.30 – ++Rozalia, Stefan, Władysław, z obojga stron
godz. 10.30 – +Józef Karcz
godz. 13.00 – Za parafian