Ogłoszenia

2.01 – sobota – W intencji mieszkańców ul. Morskiej (lewa strona) od nru 1- 17


4.01 – poniedz. – W int. mieszkańców ul. Morskiej (prawa str.) od nru 4 do 34

5.01 – wtorek – W intencji mieszkańców ul. Morskiej (lewa str.) od nru 19 do 34

7.01 – czwartek – W intencji mieszkańców ul. Gen. Hallera od nru 27 do 15A

9.01 – sobota – W intencji mieszkańców ul. Gen. Hallera od nru 13 do 10 oraz ul. Helskiej: 58, 64, 66


11.01 – poniedz. – W int. mieszkańców ul. Ks. Szynalewskiego od nru 1 do 33

12.01 – wtorek – W intencji mieszkańców ul. Kotwicznej od numeru 1 do 9; ul. Żeglarskiej od nru 1 do 14; ul. Maszopów 3

14.01 – czwartek – W intencji mieszkańców ul. Helskiej od nru 57 do leśniczówki

15.01 – piątek – W intencji mieszkańców ul. Helskiej od numeru 6 do 32

16.01 – sobota – W intencji mieszkańców ul. Helskiej od numeru 36 do 88


18.01 – poniedz. – W intencji mieszkańców ul. Helskiej numery: 50, 52, 54 oraz Placu Rybaków